A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a psychogalaxy.hu közösségi weboldal
üzemeltetőjének
Adatkezelési Szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság

2. Az adatkezelő címe:

1027 Budapest, Fő utca 68.

3. Elérhetőség:

szvt@szvt.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Választott felhasználó név (felhívással, hogy ne utaljon a Felhasználó valódi nevére), email cím. A felhasználó email címe a többi adattól elkülönítve (természetesen azokkal összefüggésben), külön titkosítva kerül tárolásra. Az email címet az Adatkezelő harmadik személynek nem adja meg, arra csak rendszerüzenetek mehetnek. Ezen az email cím tulajdonos felhasználója sem változtathat (nem adhat meg enyhébb jogosultságot). Azonban ez nem zárja ki, hogy leveleiben a Felhasználó azt közöljön magáról, amit csak akar.

B. A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok: nem, családi állapot, születési év, hó, foglalkozás jellege (pl. diák, cégvezető, adminisztrátor, stb.) végzettség, havi átlagos jövedelem (nem pontos összeg, hanem kategóriába sorolt választhatósággal), testmagasság, testsúly, testalkat (pl. vékony, átlagos, atlétikus, mackós, stb.), szexuális beállítottság, lakhely (ország, irányító szám), érdeklődési területek (pl. természet tudományok, extrém sportok, zene, ezotéria stb.), mobiltelefonszám. Továbbá lehetőség van egy darab (bármilyen) kép (avatar) feltöltésére.

Ezeket az adatokat (a „szexuális beállítottság” és a „mobiltelefonszám” kivételével) egy jogosultság mátrixban a Felhasználó saját döntése alapján, a profiljának beállításában megmutathatja az alábbi kategóriák szerinti besorolásban: „senkinek”, „ismerősöknek”, „bejelölt kapcsolatoknak”, „regisztrált felhasználóknak”, „bárkinek”. A „szexuális beállítottság” és a „mobiltelefonszám” személyes adatinformáció esetében Felhasználónak nincs lehetősége, hogy ezt az adatot a profiljának beállítási között harmadik személy számára hozzáférhetővé/láthatóvá tegye.

C. A Felhasználóhoz kapcsolt és tárolásra kerülő további adatok: teszt kitöltések, rajzok, tranzakciós adatok (regisztráció időpontja, bejelentkezés és kijelentkezés időpontjai, kivel, mikor kommunikált a Felhasználó. A Felhasználóhoz kapcsolt tárolt tartalmak: levelek, hozzászólások, számítások, és a számítások alapján készített szöveges értékelések. A Felhasználó számítógépes adatkapcsolatáról, illetve a Felhasználó számítógépéről adat nem kerül gyűjtésre valamint tárolásra (Pl. IP címek, MAC címek, sütik). A Psyhogalaxy a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, a Felhasználók közötti kapcsolat létrehozása, rendszerüzenetek küldésének lehetősége.

B. A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok estében a Felhasználó azonosítása, belső internetes közösség hatékony kialakítása, az emberi kapcsolatok tanulmányozása, a közösség pszihológiai szerkezetének feltárása, , személyiség elemzés, kutatás.

C. Az emberi kapcsolatok tanulmányozása, a közösség pszihológiai szerkezetének feltárása személyiség elemzés, kutatás. A Psyhogalaxy megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át az Adatkezelő. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, továbbá az adatok humántudományi-kutatási valamint statisztikai-elemzés céljából történő felhasználására.

8. Az adatkezelés időtartama:

A. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó tagja a közösségnek, a Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, továbbá felhasználási feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a felhasználási feltételekben rögzített módon az Psyhogalaxy a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

B. A Felhasználó önkéntes döntése alapján a megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó azokat saját döntése alapján a profilját tartalmazó lapon megjeleníti.

C. Az A. pontban rögzítettek szerint törlésre kerülnek mindazon egyéb adatok és tartalmak, amelyek kizárólag a Felhasználóhoz köthetők és nem teszt kitöltés eredményei. A Psyhogalaxy megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében — az utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

Amennyiben a Felhasználó hat hónapig nem lép be a saját felhasználói nevével a Psyhogalaxyba, adatait az adatkezelő a fentiekben megfogalmazottak szerint törli.

A Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén korlátozhatja a Felhasználó működését az Psyhogalaxyn. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése:

A törlési igényét a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről email-ben a psyhogalaxy@szvt.hu email címre küldheti vagy a saját profil oldalán az erre vonatkozó törlési link igénybevételével kezdeményezheti. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő (A és B pont) adatok nem állíthatóak helyre.

10. Felhasználó kapcsolatai

A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a Felhasználó által saját döntése alapján profiljában megadott és/vagy bármilyen szinten is nyilvánossá/hozzáférhetővé tett és adatainak és/vagy tartalmainak akár bejelölt kapcsolatai, akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban. Továbbá kizár a Szolgáltató minden felelősséget a tekintetben is, ha a Felhasználó hamis vagy hiányos adatot ad meg magáról és ezzel megtéveszti a többi Felhasználót.

11. Adatfeldolgozó megnevezése:

SOFTIC Kft.

12. Adatfeldolgozó címe:

Budapest IX, Ráday utca 51.

13. Adatfeldolgozás megnevezése:

A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a Softic Kft. végzi.

14. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Integrity Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., email: info@integrity.hu) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Psyhogalaxy fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a regisztrációval az Adatkezelési Szabályzatot, illetve a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot. Amennyiben nem fogadja el, akkor a Felhasználónak kezdeményeznie kell a törlését a rendszerből.

16. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az általa regisztrált email- címéről e-mailben a psyhogalaxy@szvt.hu email címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználó kérheti adatai törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a psyhogalaxy@szvt.hu email címen.