Online felhasználók
1
Összes rajz száma jelenleg
334402

 
Felnagyítás Kép elküldése levélben Lejátszás Kép jelentése
Véletlen rajz a galériánkból
Működési leírás

A Psychogalaxy?

A Psychogalaxy a társas kapcsolatok pszichológiai honlapja.

Ez a honlap különleges és új tudományos eszközökkel segíti a felhasználókat, hogy megismerhessék önmagukat, baráti és szerelmi kapcsolataikat.

A Psychogalaxy a közösség pszichológiai szerkezetét tárja fel, nem a közösség kapcsolati hálóját. Ezen az oldalon mindenki anonim maradhat, és így teljes biztonsággal vehet részt egy izgalmas pszichológiai vizsgálatban.

Másrészt a Psychogalaxy egy tudományos kutatási program: ez az ország legnagyobb ma folyó internetes pszichológiai kutatása. A kutatás célja, hogy a párkapcsolatokról és baráti kapcsolatokról hasznos és az emberek boldogulását és boldogságát segítő információkat tudjunk meg.

A tudományos kutatás segítő céllal irányul az emberi kapcsolatok tanulmányozására. Azon a felismerésen alapul, hogy az emberi élet minőségét, az elégedettséget, és gyakran az egészséget is - a „boldogság” érzést - alapvetően meghatározza az emberi kapcsolatok minősége. A kutatás célja segíteni abban, hogy az emberek olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, melyekkel elégedettek, és amelyek jobbá és teljesebbé teszik életüket.

A Psychogalaxy célja

A Psychogalaxy háromféle módon segíti felhasználóit boldogabb életet élni:

 • a pszichológiai önismeret fejlesztésével,
 • a meglévő kapcsolatok minőségének javításával és
 • a látogatók valódi igényeinek megfelelő, új kapcsolatok kialakításával.

Az önismeretet a Psychogalaxy olyan pszichológiai tesztek segítségével fejleszti, amelyeket a látogatók az Interneten át töltenek ki. Megfelelő önismerettel személyre szabott célokat találhat mindenki magának. Ez segíthet abban is, hogy megtaláljuk a hozzánk leginkább illő életmódot, időbeosztást vagy akár foglalkozást. De baráti és párkapcsolataink mélyebb megismeréséhez és értékrendünk, identitásunk megtalálásához is hozzásegíthet. Az online kitöltött önismereti tesztek eredményeit a rendszer önállóan kiszámítja, majd a már meglévő normákhoz, sztenderdekhez viszonyítva értelmezi. A tesztek eredménye szöveges pszichológiai szakvélemény, amely jellemzést, tanácsokat és továbbgondolásra érdemes észrevételeket tartalmaz.

A már meglévő kapcsolatokban a tesztek a baráti és szerelmi kapcsolatok egyedi sajátosságait vizsgálják. Ezek között a tesztek között szerepelnek egyénileg kitöltendő kérdőívek és olyan feladatok is, amelyek akkor igazán hasznosak, ha mindkét fél elvégzi őket. Az egyéni tesztek a kapcsolati profilt, a kötődési stílust és a párkapcsolatok erősségeit, esetleges veszélyforrásait elemzik. A páros tesztek a két fél személyiségének összeillését, a hasonlóságokat és az ellentéteket mérik fel.

Az új kapcsolatok kialakítását külön szakértői rendszer segíti. A tesztek eredménye bekerül egy központi adatbázisba, amely a legkorszerűbb pszichológiai ismeretekre építve hozza összefüggésbe az adatokat. A folyamat kiterjed az összes felhasználóra, így a rendszer egy eddig soha nem látott „pszichológiai kozmoszban” helyezi el a tagokat - így létrejön a közösség „pszichológiai térképe”, amelyről a honlap a nevét kapta. A rendszer kiszámítja az összes ismert adat alapján, minden egyes felhasználó között a pozitív kapcsolatok valószínűségét. Ebben a számítási folyamatban figyelembe veszi a tesztek eredményeit, a regisztráció során megadott adatokat és azokat a kutatási eredményeket, amelyek a Psychogalaxy kifejlesztését előzték meg.

A Psychogalaxy tudományos célja

Megfelelő számú tesztkitöltés esetén a Psychogalaxy nem csak az egyes felhasználók pszichológiai feltérképezésére képes, hanem egyes társadalmi csoportok, közösségek kapcsolatainak pszichológiai elemzésére is.

A kutatás meglévő tesztek sztenderdizálásához és új pszichológiai vizsgálómódszerek kifejlesztéséhez is hozzájárul. A verbális kérdőívek között megtalálható a Big Five Inventory magyar változata, a Feeney és Noller-féle Kötődési Stílus kérdőív, az Olson-féle FACES-teszt magyar változata. A többi kérdőív új, a kutatás során kifejlesztett párkapcsolati mérőeszköz. A nem verbális tesztek olyan projektív tesztek, melyek részben újak, részben a Grätz-féle firkateszt, a Rapp-féle Színjáték-teszt, Schmiedek élettér-tesztjének, illetve a Metamorfózis-teszt néhány kategóriájának módosított változataira épülnek. A tesztek közül többet a fejlesztők szakmai megfontolásokból átalakítottak, továbbfejlesztettek.

A Psychogalaxy hátterét képező kutatás részét képezi egy nagyobb, átfogó kutatás-sorozatnak is, amely a Károli Egyetemen belül a projektív teszthelyzet számítógépes elemzésére, a projektív pszichodiagnosztika rendszerelméleti megközelítésére, a mesterséges intelligencia pszichológiai alkalmazására, illetve a többszemélyes interakció-dinamika vizsgálati metodikájára irányul.

A kutatást a pszichológia e területének legkiválóbb képviselői vezetik: Prof. Dr. Bagdy Emőke, Prof. Dr. Vargha András és Dr. Vass Zoltán.

A Psychogalaxy tudományos háttere

A Psychogalaxy elméleti kutatásokra és empirikus vizsgálatok eredményeire épül, melyet a rendszer fejlesztői és tudományos kutatói végeztek. Az elméleti kutatás során a hazai és nemzetközi szakirodalom élvonalbeli módszertanát alkalmazták. Az empirikus vizsgálatok előzetes kutatások voltak, melyek a társas kapcsolatok működésére, pszichometriai ellenőrzésére irányultak. A legnagyobb elővizsgálaton 1392-en vettek részt.

A Psychogalaxy különleges projektív vizsgálati eszközöket használ. A saját fejlesztésű kérdőívek mellett ugyanis rajzteszteket, firkateszteket, szimbólumteszteket és színteszteket is alkalmaz.

A projektív tesztek olyan vizsgáló módszerek, amelyek „átlátnak” a felszínen és megmutatják a személyiség rejtett, elfojtott összetevőit is. Segítségükkel felderíthetők olyan tulajdonságok, vágyak, igények, szükségletek is, amelyeket a tesztet kitöltő személy sem ismer vagy csak homályos érzései vannak róla.

A tesztek kiértékelése olyan pszichológiai kutatáson alapul, amely a világon egyedülálló módon mesterséges intelligenciával modellezett, rendszerszemléleti megközelítést alkalmaz. A kutatások díjat nyertek a Magyar Tudományos Akadémia és a németországi Humboldt Alapítvány posztdoktori kutatási pályázatain.

Az érdeklődők a Psychogalaxy Tudományos háttér oldalán mélyebb leírást és hasznos linkeket találhatnak.

A Psychogalaxy működése

A Psychogalaxy működése a következő fázisokból áll:

 1. Anonim (személyes azonosító adatok nélküli) regisztráció
 2. Regisztráció után a Psychogalaxy különböző teszteket kínál fel, amelyek alkalmasak a felhasználó bizonyos személyiségvonásainak mérésére.
 3. A tesztek elvégzése után a rendszer azokat automatikusan kiértékeli, és mély pszichológiai elemzést készít a felhasználónak. A szakvélemény egy része az egyént, más része a tesztelt kapcsolatokat elemzi.
  A rendszer sok esetben tanácsokat, meggondolásra érdemes kérdéseket is ad a felhasználónak.
 4. A tesztek alapján a rendszer egy pszichológiai modellt épít fel minden felhasználójáról, és a felhasználók összességét különböző térképeken jeleníti meg. Ez segítheti a felhasználót saját maga megismerésében, de hozzá hasonló személyek („rokon lelkek”) megtalálásában is azáltal, hogy ebben a felhasználók alkotta pszichológiai térben (közösségben) újszerű módon „szörfölhet”.
 5. Miután a felhasználó bejelölte régi barátait, vagy újakat talált, a rendszer segíti a kommunikációt a megszokott internetes eszközökkel, de újszerűekkel is – ez utóbbiak: a páros rajz, és a pszichoblog.

Ismerősök a Psychogalaxyn

A Psychogalaxy célja a társas kapcsolatok fejlesztése, ezért a Psychogalaxyn a jó ismerősök, vagy ismeretlen, ám pszichológiai értelemben összeillő személyek találhatják meg és jelölhetik be egymást.

A Psychogalaxyn úgy tudja valaki barátját, partnerét ismerősnek jelölni, ha azt mindkét fél kifejezetten akarja, és ezt előzetesen egyezteti. Az így bejelölt kapcsolatok párokat alkotnak, a létrejött közösség sok független és összekapcsolatlan egycentrumú közösség halmaza, hiszen minden felhasználó kizárólag saját ismerőseit ismeri, az ismerősei ismerőseiről semmit sem tudhat meg.

Regisztrációkor a Psychogalaxy nem kér semmilyen adatot, ami alapján a felhasználó kiléte azonosítható lenne. A felhasználó saját nevet választ (felhasználó név), célszerűen olyat, ami nem utal igazi nevére.

Mivel név nem szerepel a rendszerben és egyéb adatot a rendszer más felhasználónak nem ad meg, ismerőst megtalálni a felhasználók között gyakorlatilag lehetetlen.

Ismerős bejelölése csak akkor lehetséges, ha az ismerősök valamilyen módon (a Psychogalaxyn kívül) közlik egymással felhasználó nevüket. Az ismert felhasználó névre már lehet keresni, és ismerősként bejelölni. Az ismerősi kapcsolat a visszaigazolás után jön létre.

Ki olvashatja a pszichológiai szakvéleményt?

Alapértelmezésben a szakértői jellemzéseket kizárólag azok tulajdonosa olvashatja el. A felhasználó kifejezett utasítására azonban a rendszer másoknak is megmutathatja a szakvéleményt.

Kommunikáció

A Pszichogalaxy támogatja a felhasználók már létrejött kapcsolatainak ápolását. Megtalálhatók a szokásos megoldások (levelezés, chat, fórum), hiszen lehetőséget kívántunk adni, hogy a felhasználóink tetszőleges ideig tarthassák egymással a kapcsolatot úgy is, hogy nem közlik egymással nevüket, elérhetőségüket. A Psychogalaxy rendelkezik egy sajátos internetes naplóval, a pszichobloggal.

Új kommunikációs eszköz a páros rajz, amely a kapcsolatfelvétel nem verbális eszköze.

A pszichoblog

A Psychogalaxy egy egyedi internetes napló, a psychoblog vezetését is támogatja. Ez hasonló egy bloghoz, a különbség annyi, hogy ide a felhasználóval történt pszichológiai események automatikusan bekerülnek.

Rajzos tesztek

A Psychogalaxy felhasználói rajzos tesztekkel is segíthetik maguk és egymás megismerését.

A tesztkitöltés során a felhasználók firkákat, színes rajzokat és páros rajzokat készítenek. Ezeket a rajzokat döntésük szerint megmutathatják, vagy elküldhetik másoknak.

A páros rajz olyan rajzoló alkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy két távoli felhasználó egy időben közösen rajzoljon ugyanarra a felületre.

A páros rajz a pszichológusok által alkalmazott kapcsolati vizsgálati módszer, amelynek számítógépes, internetes megvalósítása a Psychogalaxy újdonsága. A tapasztalatok szerint a Psychogalaxy páros rajza intenzív és örömteli élmény, amely gyakran szinte gyermekkorunk játékosságába repít bennünket vissza.

A páros rajz első lépése a meghívás. Természetesen csak egy időben jelen lévő felhasználók rajzolhatnak egymással. A meghívás elfogadásával indul a rajzolás, amely egy közös virtuális rajzlapon történik. Mindkét felhasználó szabadon rajzolhat, festhet, radírozhat a rajzlapon, mindkét felhasználó munkája mindkettejük számára azonnal látható.

Ebben a műveletben a különleges egyrészt a közös alkotás élménye, másrészt az, hogy a kommunikáció nem verbális eszközökkel jön létre. Miután a rajzot befejezték, a „művészek” kapnak egy chat ablakot, hogy megbeszélhessék közös élményeiket.

A rajzolás folyamatát a későbbiekben vissza lehet játszani – ez lehetővé teszi a kommunikációs folyamat megfigyelése és megértése révén az önismeret fejlesztését.

A közös rajzolás nem igényel különleges kézügyességet vagy rajztehetséget, bárki képes rá.

Az alkotásokat egy galériában bemutatjuk azoknak, akik már maguk is rajzoltak valamit, azaz akiket a rajzok megtekintése már nem befolyásol a tesztek kitöltésében.

Psychogalaxy csillagtérkép

A Psychogalaxy egyik legérdekesebb újítása. Olyan „térkép”, ami megmutatja a hozzánk hasonló embereket. Tudományos alapokon nyugszik, ugyanis a Psychogalaxy a tesztekkel felméri és grafikusan ábrázolja a közösség pszichológiai terét. Ez a tér minden felhasználó számára egyéni, hiszen őt helyezi a központba, és hozzá képest határozza meg a többi személy helyét. Ebben a térben szörfölni is lehet. Minél közelebb van a térképen a felhasználóhoz valaki, annál jobban illenek egymáshoz.

Kétféle térkép létezik, barát- és partner-térkép, mivel az összeillés szempontjai mások partnerkapcsolatban, mint baráti kapcsolatban.

Ha a térképeken az egérmutatóval rámutatunk egy „bolygóra” (személyre), megjelenik egy ablak, amely különböző tulajdonságok egyezőségét mutatja az adott személyre vonatkoztatva. Mindezt bonyolultabb leírni, mint a valóságban használni.

Ez lehetővé teszi, hogy az adott személyt reprezentáló „bolygóról” úgy tudjuk meg, mennyire illik hozzánk, hogy valójában róla – az engedélye nélkül – semmit sem tudunk.

Ha a szörfölés közben olyanokra találunk, akik számunkra érdekesek lehetnek, azokat bejelölhetjük és kapcsolatot is kezdeményezhetünk velük szóban vagy rajzolással. A kapcsolat lehet azonnali (ha az adott személy jelen van a rendszerben), vagy „offline”.

Adatvédelem

A Psychogalaxy biztonsági (adatvédelmi, személyiségi jogi védelmi) szempontból a következő alapelvekre épül:

 1. A Psychogalaxy tervezésének legfontosabb szempontja volt a felhasználó biztonsága. Úgy gondoltuk, maximális biztonságot úgy érhetünk el, ha a rendszerben egyáltalán nem tárolunk olyan adatot, amely alkalmas a felhasználó személyes azonosítására. A Psychogalaxy felhasználója ezért tökéletesen anonim, tehát teljes biztonságban van.
 2. A Psychogalaxy nem a felhasználó kilétét, hanem személyiségét akarja megismerni. A felhasználót ezért nem azonosítjuk, sőt felkérjük, hogy olyan felhasználónevet válasszon, amely nem utal a nevére.
 3. Mivel a rendszer nem tárol személyes azonosító adatokat, nem tartozik az adatvédelmi törvény hatálya alá. Ennek ellenére természetesen kidolgoztuk adatkezelési szabályzatunkat, amelyet a felhasználó megismerhet.
 4. A Psychogalaxy nem rögzít IP címeket, nem használ sütiket, nem gyűjt semmi olyan adatot a felhasználóról, amit a felhasználó kifejezetten meg nem ad.
 5. Az egyetlen adat, amely esetleg köthető a felhasználó kilétéhez, az email cím.
  Az email címet a rendszer a többi adattól elkülönítve (külön titkosítva) tárolja, és nem adja ki más felhasználónak – hacsak a felhasználó másként nem rendelkezik. Az email címre csak a rendszer küld üzenetet, azt más felhasználó nem használhatja.
 6. A Psychogalaxyn nem lehet ismerősöket keresni, más ismerőseit, kapcsolatait nem lehet megnézni. A Psychogalaxyn csak úgy tudja valaki barátját ismerősnek jelölni, ha azt mindkét fél kifejezetten akarja, és ezt előzetesen egyezteti.
 7. A Psychogalaxyra bárki feltöltheti fényképét, a rendszer azt csak a tulajdonos kifejezett utasítására mutatja meg másoknak.
 8. A Psychogalaxy részletes, ám rendkívül egyszerűen (egy táblázatban) beállítható hozzáférési jogosultságkezelő rendszerrel rendelkezik, aminek az alapbeállításai nem engednek betekintést senki számára az adatokba. Ezáltal a felhasználó az adatai hozzáférhetőségét tökéletesen kontrollálni tudja.
 9. A Psychogalaxy, hacsak a felhasználó másként nem rendelkezik, kizárólag a következő adatok hozzáférését engedélyezi más számára: felhasználónév, életkor, nem, utolsó bejelentkezés időpontja, aktivitásmutató, konzisztencia index (a közölt adatok hitelességének értékelése).